Astma oskrzelowa, kaszel, duszność

Astma oskrzelowa, kaszel, duszność

Astma

to przewlekłe schorzenia dróg oddechowych, objawiające się występowaniem gwałtownego, napadowego kaszlu, uczuciem ciężaru w klatce piersiowej i świszczącym oddechem
Przewlekły kaszel może by objawem astmy lub innych schorzeń takich jak: choroba refluksowa przełyku, schorzeń górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie oskrzeli czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Zarówno diagnostyka astmy, jak i diagnostyka kaszlu mają bardzo duże znaczenie dla wdrożenia odpowiedniego leczenia i poprawy jakości życia pacjenta.
Wykonujemy profesjonalne badania, mierzące poprawność funkcjonowania układu oddechowego.

diagnostyka astmy u dorosłych:                  

 • Rtg klatki piersiowej
 • FeNO – badanie poziomu tlenku azotu w drogach oddechowych
 • spirometria
 • próba metacholinowa
 • próba rozkurczowa
 • konsultacja alergologiczna
 • testy uczuleniowe skórne lub z krwi                   

diagnostyka astmy u dzieci:                 

 • FeNO- badanie poziomu tlenku azotu w drogach oddechowych
 • spirometria
 • próba wysiłkowa na bieżni
 • próba rozkurczowa
 • konsultacja alergologiczna
 • testy uczuleniowe skórne lub z krwi

KASZEL

jest odruchem obronnym organizmu zapobiegającym niedrożności dróg oddechowych, wspomagającym oczyszczanie dróg oddechowych ze śluzów, złuszczonych nabłonków i patologicznych drobnoustrojów. Zapobiega przedostaniu się ciała obcego do dróg oddechowych i wspomaga jego usunięcie. Jest wywoływany podrażnieniem receptorów kaszlowych, które poza drogami oddechowymi znajdują się w opłucnej, osierdziu, w żołądku i kanale ucha zewnętrznego.

Z uwagi na długość trwania wyróżniamy 3 kategorie:

 • kaszel ostry
  trwa do 3 tygodni - zazwyczaj związany z infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych, zwykle przemija przy leczeniu objawowym.
 • kaszel podostry
  trwa od 3- do 8 tygodni - najczęściej jest to kaszel poinfekcyjny, po przebytym zapaleniu górnych dróg oddechowych, ale też może być kaszlem związanym z zaostrzeniem astmy.
 • kaszel przewlekły
  trwa powyżej 8 tygodni - związany jest z przewlekłymi schorzeniami górnych dróg oddechowych. Jest to także kaszel palaczy papierosów, osób biorących popularne leki w leczeniu choroby nadciśnieniowej, przyczynami przewlekłego kaszlu mogą też być: gruźlica, rozstrzenie oskrzeli, rak płuc. Do kaszlu przewlekłego zalicza się również kaszel związany z chorobą refluksową przełyku oraz z astmą.

U dzieci kaszel przewlekły definiowany jest jako kaszel powyżej 4 tygodni. Te dzieci oraz ci dorośli (z kaszlem powyżej 8 tygodni) stanowią najliczniejszą grupę pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia przez lekarza. Zeby zdefiniować, z czym mamy do czynienia, poza podstawowym badaniem w gabinecie lekarskim, możemy wykonać u pacjenta radiogram klatki piersiowej, badać drożność nosa wykonując rhinomanometrię akustyczną, a także wykonać badanie tomograficzne zatok przynosowych.
Często prosimy o konsultacje specjalistów: laryngologa i foniatrę, by ocenili stan strun głosowych, śluzówek nosa i krtani. Innymi czynnikami przewlekłego kaszlu może być choroba refluksowa żołądka (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku i dróg oddechowych), a także astma oskrzelowa. By to wyjaśnić, wykonujemy badania czynnościowe płuc jak: spirometrię z próbą rozkurczową, badania prowokacyjne, możemy również oznaczyć tlenek azotu w powietrzu wydychanym z płuc, którego wysoki poziom przemawia za nasilonym stanem zapalnym.

Całość obrazu klinicznego pozwala z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać astmę. A jeśli mamy dodatnie testy skórne z alergenami wziewnymi, jest to kolejny element ustalający rozpoznanie. Często bowiem bywa, że kaszel spowodowany jest kilkoma czynnikami, np. astmą i refluksem przełykowo-żołądkowym.
Kaszel to znak, że toczy się jakiś proces chorobowy. Nie lekceważmy kaszlu trwającego powyżej 8 tygodni, bo może być on objawem wielu przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych. Co więcej, nierozpoznana astma może doprowadzić do nieodwracalnych zmian- trwałej przebudowy dróg oddechowych, zaś nierozpoznana choroba refluksowa znamiennie pogarsza jakość życia. Wreszcie w przypadku palaczy kaszel, może być sygnałem choroby nowotworowej płuc.

diagnostyka kaszlu:

 • Morfologia, Białko CRP, OB., Kreatynina, Koagulogram
 • pomiar FeNO
 • bronchoskopia
 • HRCT Klatki piersiowej
 • konsultacja pulmonologa lub alergologa

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x