Badanie nasienia

  Powrót

Szczegóły

Badanie nasienia - seminogram

 • badanie próbki spermy, mające na celu określenie ilości i jakości badanego materiału.

  Zalecenia:
  Pacjent zgłaszający się na badanie nasienia powinien zachować okres wstrzemięźliwości płciowej od minimum 48 h (2 dni) do maksimum 7 dni od ostatniej ejakulacji.
 • W przypadku powtórnego (kolejnego) badania pacjent powinien zachować taki sam lub zbliżony okres wstrzemięźliwości płciowej.
 • Czas badania należy zaplanować, tak aby móc wykonać badanie w optymalnym okresie
 • Przed badaniem prosimy o niespożywanie alkoholu przez 5 dni.
 • Prosimy o wpisanie na protokole przyjęcia materiału informacji dotyczących:
  - stosowanych na stałe leków i preparatów leczniczych, witaminowych, wspomagających.
  - palenia papierosów (w tym także elektronicznych),

Pacjent, który oddaje nasienie w domu powinien zwrócić szczególną uwagę na :
 • oddanie całej objętości nasienia; konieczne jest poinformowanie laboratorium, jeśli próbka nie jest kompletna
 • zapisanie czasu oddania (można zapisać na pojemniku)
 • użycie czystego, najlepiej sterylnego pojemnika - można zakupić w aptece pojemnik na mocz
 • odpowiednie przechowywanie nasienia po oddaniu – od momentu oddania do dostarczenia do laboratorium należy przechowywać pojemnik z nasieniem w temperaturze 20-37°C (najlepiej zapewnić to przez trzymanie pojemnika zawiniętego w ubranie blisko ciała), dostarczenie nasienia do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie, który nie powinien przekraczać 60 minut
 • podpisanie pojemnika: IMIĘ, NAZWISKO i PESEL
UWAGA
Nie należy oddawać nasienia do zwykłej lateksowej prezerwatywy i „przelewać” go do pojemnika!
Prezerwatywa zawiera środki plemnikobójcze, które wpływają negatywnie szczególnie na ruchliwość plemników, co uniemożliwia uzyskanie obiektywnego wyniku badania nasienia.
Możliwe jest użycie specjalnych prezerwatyw do pobierania nasienia (bez środka plemnikobójczego) – w przypadku ich zastosowania należy skorzystać z dołączonej do nich instrukcji obsługi.
Nie wykonuje się badania próbki nasienia uzyskanej w czasie tzw. stosunku przerywanego, ponieważ pierwsza porcja ejakulatu, która zawiera najwięcej plemników, może zostać utracona, dodatkowo, próbka może zostać zanieczyszczona elementami komórkowymi lub bakteriami, a ponadto niskie pH pochwy może wpływać niekorzystnie na ruch plemników.

Materiał jest możliwy do oceny od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 lub 13:00 , na badanie należy się wcześniej umówić osobiście lub telefonicznie