Elastografia wątroby (FibroScan)

  Powrót

Szczegóły

Elastografia wątroby (Fibroscan)

To metoda diagnostyczna, która bez inwazyjnej biopsji pozwala ocenić twardość i spoistość wątroby.

Jak to wygląda ?
Podczas badania elastograficznego, trwającego od 5 do 8 minut, pacjent leży z uniesionym ponad głowę prawym ramieniem. W prawe międzyżebrze przykładana jest wybrana głowica przypominająca sondę aparatu USG. Wraz z jej dotykiem pacjent odczuwa w okolicy badanej jedynie delikatne wibracje. W trakcie badania wykonywany jest pomiar prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej emitowanej przez głowicę. Prędkość ta zależy od sztywności tkanek narządu, czyli stopnia jego włóknienia.
Podczas badania wykonuje się minimum 10 pomiarów. Jeden pomiar obejmuje fragment narządu o kształcie cylindra o szerokości 1 cm, długości ok. 4 cm, głębokości 2,5 - 6,5 cm poniżej powierzchni skóry. Ostateczny wynik jest wartością uśrednioną. Takie dogłębne, nieinwazyjne i bezbolesne badanie określane jest także mianem „bezigłowej biopsji wątroby”.

Przygotowanie i przeciwskazania
W przeciwieństwie do biopsji, elastografia przeprowadzana jest w trybie ambulatoryjnym i nie wymaga szczególnie specjalnego przygotowania. Na pewno pacjent zgłaszający się na badanie musi być na czczo (ostatni posiłek można spożyć co najmniej na 3 godzin przed badaniem). Z pewnością powinien mieć aktualne badania aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej (Aspat, Alat- znacznie podwyższone wartości wykluczają wykonanie badania, gdyż mogą wskazywać na zaostrzenie stanu zapalnego wątroby). 
Jedynymi przeciwwskazaniami do wykonania opisywanego badania jest ciąża, obecność kardiowertera/defeibrylatora lub stymulatora serca. Badania wątroby aparatem FibroScan nie należy także wykonywać u osób z masywnym wodobrzuszem lub ranami w obrębie jamy brzusznej.