Pomiar tlenku azotu w drogach oddechowych (FeNo)

  Powrót

Szczegóły

Pomiar tlenku azotu w drogach oddechowych FeNo

jest to ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FENO) jest prostym i nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym. Badanie jest bardzo proste i polega na oddychaniu przez specjalny aparat. Zwiększony poziom tlenku azotu w powietrzu wydechowym stwierdzany jest nie tylko w czasie zaostrzenia astmy, ale u części pacjentów nawet na 2-3 tygodnie przed wystąpieniem zaostrzenia. Zatem pomiar domowy tlenku azotu w wydychanym powietrzu jest pomocny w przewidywaniu umiarkowanych zaostrzeń astmy, sygnalizując konieczność zwiększenia dawek leków.