Badania kliniczne w naszym ośrodku

Badania kliniczne w naszym ośrodku

W CDT Medicus badania kliniczne prowadzone są od 2008 roku

Obecnie prowadzone badania:

  • badanie kliniczne u pacjentów z rozpoznaniem umiarkowanego lub ciężkiego zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • badanie kliniczne u pacjentów dorosłych z rozpoznaniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • badanie kliniczne  u pacjentów dorosłych z rozpoznaniem astmy oskrzelowej
Rekrutacja do badań klinicznych w CDT Medicus Nasi pacjenci mają możliwość uczestniczenia w projekcie, w trakcie którego poddani zostaną wysokospecjalistycznym  badaniom diagnostycznym, będą objęci opieką wykwalifikowanego zespołu badawczego, złożonego z lekarzy, pielęgniarek oraz koordynatora.

Oferujemy naszym pacjentom możliwość leczenia innowacyjnymi terapiami, niedostępnymi dotychczas w powszechnych standardach leczenia.  Aktualnie mamy do zaproponowania udział w dwóch badaniach klinicznych.

Nowatorskie  sposoby leczenia skierowane są przede wszystkim do pacjentów, u których nie uzyskano poprawy zdrowia, którzy pragną poprawy jakości życia oraz poprawy stanu zdrowia i własnego samopoczucia.
rekrutacja prowadzona jest dla :
  • osób dorosłych wieku 50-80 lat
  • chorych na POChP
Chętnych pacjentów zapraszamy do kontaktu z naszą placówką, gdzie uzyskają szczegółowe informacje oraz zostaną umówieni na bezpłatną rozmowę konsultacyjną z lekarzem 
kontakt 601 640 701 mail kwasniewski@cdtmedicus.pl