Powrót
Diagnostyka zmian skórnych 2 000 zł 

Pakiet dedykowany dzieciom od 4 r.ż. z utrzymującymi się lub nawracającymi zmianami na skórze,- szczególnie policzków, szyi, dołów łokciowych
i podkolanowych budzących podejrzenie atopowego zapalenia skóry.
Prowadzimy pełną diagnostykę alergii skórnych z elementami diagnostyki alergii pokarmowej.
Pobyt trwa od 2 do 3 dni (1 lub 2 noce). Mali pacjenci, wraz z jednym z rodziców są lokowani w komfortowych pokojach dwuosobowych.

testy:

 • prick z alergenami wziewnymi, pokarmowymi, naturalnymi (testy natywne)
 • panele atopowe, wziewne, pokarmowe
 • testy płatkowe – zestaw europejski
badania laboratoryjne:
 • morfologia z rozmazem
 • glukoza na czczo
 • mocz - badanie ogólne
 • transaminazy (ASPAT, ALAT), GGTP
 • fosfataza alkaliczna
 • cholesterol całkowity
 • trójglicerydy
 • kreatynina
 • mocznik
 • kwas moczowy
 • elektrolity
 • żelazo
 • TIBC
 • wapń
 • CRP
 • TSH
 • całkowity poziom IgE
inne badania:
 • RTG klatki piersiowej
 • EKG spoczynkowe z opisem
 • wymaz z nosa i gardła
 • spirometria
 • rhinometria
 • zajęcia praktyczne z pielęgnacji skóry
 • w przypadku atopowego zapalenia skóry/alergii pokarmowej ustalenie diety
konsultacje specjalistyczne:
 • Alergolog
 • Dermatolog
 • Pediatra
Diagnostyka zostaje zakończona konsultacją podsumowującą prowadzoną przez Ordynatora Oddziału Alergologicznego


  Drukuj
Diagnostyka kaszlu i duszności 2 000 zł 
Pakiet dedykowany dzieciom powyżej 4 r.ż. z dolegliwością przewlekłego kaszlu trwającego powyżej 6 tygodni, nie poddającego się leczeniu.
Prowadzimy pełną diagnostykę  w kierunku astmy oskrzelowej i nieżytów nosa, które najczęściej są przyczyną uciążliwego i długotrwałego kaszlu.
Pobyt trwa od 2 do 3 dni (1 lub 2 noce). Mali pacjenci, wraz z jednym z rodziców są lokowani w komfortowych pokojach dwuosobowych.

badania w kierunku alergii z krwi:
 • panel atopowy
 • panel wziewny
 • panel pokarmowy
testy:
 • płatkowe
w uzasadnionych przypadkach wykonujemy:
 • testy PRICK na alergeny wziewne
 • testy natywne na alergeny pokarmowe
 • prowokacyjne testy donosowe
badania laboratoryjne:
 • morfologia z rozmazem
 • glukoza na czczo
 • mocz - badanie ogólne
 • transaminazy (ASPAT, ALAT), GGTP
 • fosfataza alkaliczna
 • cholesterol całkowity
 • trójglicerydy
 • kreatynina
 • mocznik
 • kwas moczowy
 • elektrolity
 • żelazo
 • TIBC
 • Wapń
 • CRP
 • TSH
 • kał na pasożyty
 • całkowity poziom IgE
W uzasadnionych przypadkach przeprowadzamy badania immunologiczne w kierunku wykrycia infekcji chlamydiowej i mycoplazmatycznej.

inne badania:
 • RTG klatki piersiowej
 • TK zatok w uzasadnionych przypadkach
 • EKG spoczynkowe z opisem
 • spirometria
 • próba prowokacyjna z metacholiną
 • próba wysiłkowa monitorowana spirometrycznie
 • rhinometria
 • testy prowokacyjne donosowe monitorowane rhinometrycznie
 • pomiar tlenku azotu w nosie i drogach oddechowych
 • próba wysiłkowa na bieżni monitorowana spirometrycznie
 • Zajęcia praktyczne metody inhalacji leków
 • ustalenie diety w przypadku alergii pokarmowej
konsultacje specjalistyczne:
 • Alergolog
 • Dermatolog
 • Pediatra
 • Laryngolog
Diagnostyka kaszlu i duszności u dzieci od 4 r. ż. zostaje zakończona konsultacją podsumowującą prowadzoną przez Ordynatora Oddziału Alergologicznego
  Drukuj
Diagnostyka nawracających infekcji 2 000 zł 
Pakiet dedykowany dzieciom powyżej 4 r.ż.

Często powtarzające się infekcje u dzieci mogą świadczy o alergii lub nieprawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Pakiet obejmuje diagnostykę alergii, astmy i zaburzeń odporności. Pobyt trwa od 2 do 3 dni (1 lub 2 noce). Mali pacjenci, wraz z jednym z rodziców są lokowani w komfortowych pokojach dwuosobowych.

infekcje u dzieci / badanie w kierunku alergii:
 • panel atopowy
 • panel wziewny
 • panel pokarmowy
wuzasadnionych przypadkach wykonujemy testy:
 • PRICK na alergeny wziewne
 • natywne na alergeny pokarmowe
 • płatkowe – ZESTAW ROZSZERZONY
 • ustalenia składu szczepionki odczulającej
 • prowokacyjne donosowe
badanie odporności:
 • przeciwciała IgA, IgG, IgM
 • elektroforeza białek
 • całkowity poziom IgE
Inne badania laboratoryjne:
 • morfologia z rozmazem
 • glukoza na czczo
 • mocz - badanie ogólne
 • transaminazy (ASPAT, ALAT)
 • GGTP
 • fosfataza alkaliczna
 • cholesterol całkowity
 • trójglicerydy
 • kreatynina
 • mocznik
 • kwas moczowy
 • elektrolity
 • żelazo
 • TIBC
 • Wapń
 • CRP
 • TSH
 • kał na pasożyty
 • wymaz z nosa i gardła
 • W uzasadnionych przypadkach przeprowadzamy badania immunologiczne w kierunku wykrycia infekcji chlamydiowej i mycoplazmatycznej.
inne badania diagnostyczne:
 • RTG klatki piersiowej
 • TK zatok w uzasadnionych przypadkach
 • EKG spoczynkowe z opisem
 • wymaz z nosa i gardła
 • spirometria
 • rhinometria
 • pomiar tlenku azotu w nosie i drogach oddechowych
 • próba prowokacyjna metacholinowa w uzasadnionych wskazaniach
 • próba wysiłkowa na bieżni monitorowana spirometrycznie (w uzasadnionych przypadkach)
zajęcia praktyczne:
 • z inhalacji leków
 • pielęgnacji skóry w przypadku atopowego zapalenia skóry
 • ustalenie diety w przypadku alergii pokarmowej
konsultacje specjalistyczne:
 • Alergolog
 • Dermatolog
 • Pediatra
 • Laryngolog

  Drukuj
Diagnostyka uczuleń na jad owadów błonkoskrzydłych 300 zł 
Dedykowany dzieciom powyżej ...r.ż., u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny po ugryzieniu przez osę, pszczołę czy szerszenia.
Rozpoczęcie 5 letniego cyklu odczulań po uprzedeniej kwalifikacji i badaniach:
 • testy punktowe (PRICK) i śródskórne z jadem osy i pszczoły
 • panel swoistych IgE firmy Polycheck (badanie wykonywane z 2-3ml krwi)
 • odczulanie metodą Cluster lub Ultra-rush

  Drukuj