Astma

to przewlekłe schorzenia dróg oddechowych, objawiające się występowaniem gwałtownego, napadowego kaszlu, uczuciem ciężaru w klatce piersiowej i świszczącym oddechem
Przewlekły kaszel może by objawem astmy lub innych schorzeń takich jak: choroba refluksowa przełyku, schorzeń górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie oskrzeli czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Zarówno diagnostyka astmy, jak i diagnostyka kaszlu mają bardzo duże znaczenie dla wdrożenia odpowiedniego leczenia i poprawy jakości życia pacjenta.
Wykonujemy profesjonalne badania, mierzące poprawność funkcjonowania układu oddechowego.

diagnostyka astmy u dorosłych:                  
diagnostyka astmy u dzieci:                 

KASZEL

jest odruchem obronnym organizmu zapobiegającym niedrożności dróg oddechowych, wspomagającym oczyszczanie dróg oddechowych ze śluzów, złuszczonych nabłonków i patologicznych drobnoustrojów. Zapobiega przedostaniu się ciała obcego do dróg oddechowych i wspomaga jego usunięcie. Jest wywoływany podrażnieniem receptorów kaszlowych, które poza drogami oddechowymi znajdują się w opłucnej, osierdziu, w żołądku i kanale ucha zewnętrznego.

Z uwagi na długość trwania wyróżniamy 3 kategorie:
U dzieci kaszel przewlekły definiowany jest jako kaszel powyżej 4 tygodni. Te dzieci oraz ci dorośli (z kaszlem powyżej 8 tygodni) stanowią najliczniejszą grupę pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia przez lekarza. Zeby zdefiniować, z czym mamy do czynienia, poza podstawowym badaniem w gabinecie lekarskim, możemy wykonać u pacjenta radiogram klatki piersiowej, badać drożność nosa wykonując rhinomanometrię akustyczną, a także wykonać badanie tomograficzne zatok przynosowych.
Często prosimy o konsultacje specjalistów: laryngologa i foniatrę, by ocenili stan strun głosowych, śluzówek nosa i krtani. Innymi czynnikami przewlekłego kaszlu może być choroba refluksowa żołądka (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku i dróg oddechowych), a także astma oskrzelowa. By to wyjaśnić, wykonujemy badania czynnościowe płuc jak: spirometrię z próbą rozkurczową, badania prowokacyjne, możemy również oznaczyć tlenek azotu w powietrzu wydychanym z płuc, którego wysoki poziom przemawia za nasilonym stanem zapalnym.

Całość obrazu klinicznego pozwala z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać astmę. A jeśli mamy dodatnie testy skórne z alergenami wziewnymi, jest to kolejny element ustalający rozpoznanie. Często bowiem bywa, że kaszel spowodowany jest kilkoma czynnikami, np. astmą i refluksem przełykowo-żołądkowym.
Kaszel to znak, że toczy się jakiś proces chorobowy. Nie lekceważmy kaszlu trwającego powyżej 8 tygodni, bo może być on objawem wielu przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych. Co więcej, nierozpoznana astma może doprowadzić do nieodwracalnych zmian- trwałej przebudowy dróg oddechowych, zaś nierozpoznana choroba refluksowa znamiennie pogarsza jakość życia. Wreszcie w przypadku palaczy kaszel, może być sygnałem choroby nowotworowej płuc.

diagnostyka kaszlu: