Pracownie

Pracownie

Pracownia ELASTOGRAFII wątroby

Pracownia ELASTOGRAFII wątroby

Elastografia wątroby (Fibroscan)

To metoda diagnostyczna, która bez inwazyjnej biopsji pozwala ocenić twardość i spoistość badanego narządu, a dzięki temu również wskazać tkanki zmienione w wyniku procesu chorobowego.
Urządzeniem, które umożliwia badanie elastograficzne jest FibroScan - aparat akceptowany i chętnie stosowany w diagnostyce wątroby na całym świecie, ponieważ dzięki swojej precyzyjności jest w stanie zastąpić biopsję u pacjentów, u których zlecono ocenę zaawansowania włóknienia.

Jak to wygląda ?
Podczas badania elastograficznego, trwającego od 5 do 8 minut, pacjent leży z uniesionym ponad głowę prawym ramieniem. W prawe międzyżebrze przykładana jest wybrana głowica przypominająca sondę aparatu USG. Wraz z jej dotykiem pacjent odczuwa w okolicy badanej jedynie delikatne wibracje. W trakcie badania wykonywany jest pomiar prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej emitowanej przez głowicę. Prędkość ta zależy od sztywności tkanek narządu, czyli stopnia jego włóknienia.
Podczas badania wykonuje się minimum 10 pomiarów. Jeden pomiar obejmuje fragment narządu o kształcie cylindra o szerokości 1 cm, długości ok. 4 cm, głębokości 2,5 - 6,5 cm poniżej powierzchni skóry. Ostateczny wynik jest wartością uśrednioną. Takie dogłębne, nieinwazyjne i bezbolesne badanie określane jest także mianem „bezigłowej biopsji wątroby”.

Kiedy sięgnąć po FibroScan?
Badanie elastograficzne wątroby wykonuje się zarówno na etapie wstępnej diagnostyki, jak i monitorowania leczenia czy oceny włóknienia wątroby u pacjentów z przeciwwskazaniem do wykonania biopsji igłowej.
Wykonanie badania zalecane jest w celu monitorowania stanu wątroby po przeszczepie, a także w przypadku osób, u których podejrzewa się:
  • przewlekłe zapalenie wątroby pochodzenia wirusowego,
  • autoimmunologiczne zapalenia wątroby,
  • stłuszczenie wątroby,
  • uszkodzenie alkoholowe wątroby,
  • marskość wątroby. 
W tych stanach chorobowych elastografia dynamiczna wątroby może z powodzeniem zastąpić inwazyjną biopsję.

Przygotowanie i przeciwskazania
W przeciwieństwie do biopsji, elastografia przeprowadzana jest w trybie ambulatoryjnym i nie wymaga szczególnie specjalnego przygotowania. Na pewno pacjent zgłaszający się na badanie musi być na czczo (ostatni posiłek można spożyć co najmniej na 3 godzin przed badaniem). Z pewnością powinien mieć aktualne badania aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej (Aspat, Alat- znacznie podwyższone wartości wykluczają wykonanie badania, gdyż mogą wskazywać na zaostrzenie stanu zapalnego wątroby).
Jedynymi przeciwwskazaniami do wykonania opisywanego badania jest ciąża, obecność kardiowertera/defeibrylatora lub stymulatora serca. Badania wątroby aparatem FibroScan nie należy także wykonywać u osób z masywnym wodobrzuszem lub ranami w obrębie jamy brzusznej.