Pracownia ERGOSPIROMETRII

Pracownie przyszpitalne

Pracownia ERGOSPIROMETRII

Pracownia ERGOSPIROMETRII

Ergospirometria

jest to test wysiłku sercowo-płucnego, który pozwala na kompleksową ocenę reakcji całego organizmu (układu krążenia, układu oddechowego, mięśni szkieletowych i metabolizmu) na wysiłek fizyczny. W czasie próby wysiłkowej na bieżni ruchomej równocześnie analizowana jest u pacjenta: akcja serca, krzywa EKG, ciśnienie tętnicze,parametry przepływowe dróg oddechowych, wysycenie krwi tętniczej tlenem, stężenie wydychanego tlenku i dwutlenku węgla z automatycznym obliczeniem wskaźnika zużycia tlenu (VO2).

Badanie ergospirometrii ma na celu np.:

  • zakwalifikować lub zdyskwalifikować pacjenta do ciężkich zabiegów kardiologicznych, torakochirurgicznych,przeszczepów serca bądź przeszczepów płuc
  • wyjaśnia przyczynę zgłaszanych przez pacjentów duszności
  • wyjaśnia czy rzeczywiście odczuwana dolegliwość wynika z choroby czy jest subiektywnym odczuciem pacjenta( np.pracujący pod ziemią górnicy)
  • ocenę stopnia wytrenowania pacjentów zdrowych i sprawdzenia jak funkcjonują serce i płuca w przypadku skrajnego wysiłku (wykonywane przede wszystkim u sportowców)

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x