Ergospirometria

Ergospirometria

  Powrót

Szczegóły

Ergospirometria

jest to test wysiłku sercowo-płucnego, który pozwala na kompleksową ocenę reakcji całego organizmu (układu krążenia, układu oddechowego, mięśni szkieletowych i metabolizmu) na wysiłek fizyczny. W czasie próby wysiłkowej na bieżni ruchomej równocześnie analizowana jest u pacjenta: akcja serca, krzywa EKG, ciśnienie tętnicze,parametry przepływowe dróg oddechowych, wysycenie krwi tętniczej tlenem, stężenie wydychanego tlenku i dwutlenku węgla z automatycznym obliczeniem wskaźnika zużycia tlenu (VO2). Ergospirometrii ma na celu np.:

 • zakwalifikować lub zdyskwalifikować pacjenta do ciężkich zabiegów kardiologicznych, torakochirurgicznych,przeszczepów serca bądź przeszczepów płuc wyjaśnia przyczynę zgłaszanych przez pacjentów duszności - wyjaśnia czy rzeczywiście odczuwana dolegliwość wynika z choroby czy jest subiektywnym odczuciem pacjenta( np.pracujący pod ziemią górnicy)
 • służy do oceny stopnia wytrenowania pacjentów zdrowych i sprawdzenia jak funkcjonują serce i płuca w przypadku skrajnego wysiłku (wykonywane przede wszystkim u sportowców)

przygotowanie do badania :

 • zjedzenie lekkiego śniadania co najmniej 2 godziny przed testem.
 • przyjęcie leków zalecanych w godzinach porannych
 • ubranie wygodnego stroju, nie krępującego ruchów
 • niepalenie papierosów
 • niespożywanie mocnej kawy i alkoholu

zalecamy zgłosić się z:

 • pełną dokumentacją medyczna
 • wykazem przyjmowanych leków
 • aktualnym EKG
 • ewentualnie z poprzednim wynikiem próby wysiłkowej
 • należy przedstawić skierowanie na badanie, na którym powinna znaleźć się informacja o celu badania

przebieg badania:
przed badaniem pacjent informowany jest o przebiegu testu i jego potencjalnych powikłaniach. Po przygotowaniu skóry (wygolenie włosów oraz odtłuszczeniu skóry alkoholem) na klatce piersiowej badanego nakleja się elektrody do rejestracji EKG, a na ramię zakłada się mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego. Przez cały czas wysiłku oraz przez kilka minut po jego zakończeniu prowadzony jest ciągły zapis EKG i mierzone jest ciśnienie tętnicze.
Test rozpoczyna się od powolnego spaceru na bieżni. Co 3 minuty zwiększany jest kąt nachylenia i prędkość przesuwu bieżni. W trakcie trwania badania prosimy o informowanie o wszelkich niepokojących objawach, tj. ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność, bóle nóg, znaczne zmęczenie. Wskazaniem do przerwania badania są wystąpienie niepokojących objawów i zmian w EKG lub uzyskanie przez pacjenta przewidzianej dla wieku częstości pracy serca. Test wysiłkowy trwa od kilku do kilkunastu minut. Po zakończeniu badania należy odpocząć około 15-20 minut.

powikłania:
badania zdarzają się rzadko, ale z uwagi na stosowane obciążenie układu krążenia w trakcie badania może dojść do znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, omdlenia, zaburzeń rytmu serca, zaostrzenia niewydolności serca a nawet zawału serca i zgonu. Dlatego też wykonywanie testów wysiłkowych nadzorowane jest przez wysokiej klasy specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i komfort przeprowadzanych badań.

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x