Informacje o narażeniu

Informacje o narażeniu

Informacje o narażeniu.pdf

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.

Nazwa jednostki i adres:
Podstawa prawna informacji:
Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r
Dz.U.2021, poz. 1941 art. 32c pkt.2

Działalność naszej jednostki między innymi polega na:
• stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni,
w których są stosowane te urządzenia;

Działalność z w/w urządzeniami jest wykonywana na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:
• dla pracowników: stałe pomiary metodą dozymetrii indywidualnej (środowiskowej)
• dla osób z ogółu ludności: okresowe pomiary dozymetryczne środowiska

W okresie od 01-01-2022 cło 31-12-2022 nie zarejestrowano dawek przekraczających
wyznaczone limity dawek granicznych dla personelu,
• pomiary dozymetryczne środowiska oraz osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są
przekraczane dopuszczalne limity dawek dla środowiska.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizującego (Dz.U. z 2005, poz. 168) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021r
w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego
stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące.
Dz.U z 9 września 2021 poz.1657 oraz ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r.
Dz.U z 2021 poz. 1941 - dopuszczalna roczna wartość Anarażenia na promieniowanie
jonizujące w 2022 roku wynosiła:
• dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące:
  dawka skuteczna 20 mSv na całe ciało, równoważna: 20 mSv na oczy i 500 mSv
  na dłonie, przedramiona;
• dla osób z ogółu ludności: skuteczna 1 mSv na całe ciało, równoważna
   15 mSv na oczy i 50 mSv na skórę.

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych
w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez naszą Jednostkę, związaną
z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 roku negatywnego
wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x