Dr hab. n. med. Marcin Frączek

Nasz zespół

Dr hab. n. med. Marcin Frączek

Dr hab. n. med. Marcin Frączek

Specjalista otolaryngolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po sześciu latach szkolenia w Klinice Otolaryngologii AM we Wrocławiu uzyskał tytuł specjalisty z zakresu otorynolaryngologii.
Aktualnie jest zatrudniony na etacie adiunkta w Klinice Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Zainteresowania kliniczne docenta Marcina Frączka obejmują: diagnostykę i leczenie chorób zatok przynosowych w tym nowoczesne metody chirurgii czynnościowej nosa i zatok, chirurgię endoskopową, chirurgię estetyczną twarzy oraz diagnostykę i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu. Wiedzę praktyczną poszerzał w trakcie licznych staży i kursów w renomowanych ośrodkach zagranicznych m. in. w Klinice Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy w Zurychu, w Instytucie Karolińska w Sztokholmie, w Varese we Włochy oraz w Guy's Hospital w Londynie. Wiedzę z zakresu zaburzeń oddychania w czasie snu poszerzył w oddziale Otolaryngologii uniwersytetu w Mannheim. Regularne uczestniczy w krajowych i zagranicznych zjazdach i kongresach naukowych.
Współautor wielu prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach opublikowanych w piśmiennictwie polskim jak i zagranicznym.
Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, Stowarzyszenia „Rynologia Polska”, Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS), Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej (UIME).
Za prace naukowe dotyczące etiologii przewlekłego zapalenia zatok przynosowych wyróżniony nagrodą zespołową Ministra Zdrowia RP oraz Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Systematycznie biorze udział w szkoleniach i zagranicznych kursach doskonalących, dzięki którym dysponuje aktualną wiedzą medyczną.

Główne obszary zainteresowań:

  • Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ang. FESS)
  • Plastyka przegrody nosa
  • Rynoseptoplastyka (plastyka kształtu nosa)
  • Korekcja odstających uszu (otoplastyka)

więcej o dr hab.n.med Marcin Frączek....

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x